KALİTE YÖNETİM POLİTİKASI

Taahhütlerimiz çerçevesinde müşteri beklentilerini tümüyle karşılamayı hedefleyen şirketimizin kalite politikası;

 • ISO 9001/2000 Standardına uygun olarak hizmet vermek,
 • Tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri ve meslek etiği kurallarına bağlı kalmak,
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak zamanında, doğru ve güvenilir olarak karşılamak,
 • Kalite Yönetim Sistemini bütün personelin öğrenmesini ve uygulamasını sağlamak,
 • Sürekli eğitim ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak,
 • Çevreyi korumak ve kaynakları en uygun şekilde kullanmaktır
 • Çözüm ortaklarımız ile birlikte karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmak,
 • Şirketimizin başarısını ve ürün–hizmet kalitesini etkileyen süreçleri sürekli olarak denetleyerek iyileştirmek,
 • Kalitemizi hedeflediğimiz düzeye çıkararak şirketimizin pazar payını ve rekabet gücünü artırmaktır,
 • Kalite güvence sisteminin kusursuz bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır.

Sistem ancak birlikte çalıştığımız ve birbirimize destek verdiğimiz sürece başarıya ulaşacaktır. B-HET Mühendislik yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için çalışanlarına çağdaş organizasyon alt yapısı, bina ortamı, donanım ve yazılım gibi imkanlar sağlar.

Proses yaklaşımının uygulanması ve kalite yönetim sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi B-HET Mühendislik tarafından yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için vazgeçilmez bir koşul olarak görülmektedir.

Şirketimiz, herzaman müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim anlayışı benimsenmiştir.Uygulama Örnekleri

Bayilik Başvurusu

Bayilik koşulları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Sosyal Platformlar ile Bizi Takip Edin !