Kendi elektrik ihtiyacını kendin üret, fazlasını ise şebekeye sat.

Artık tükettiğiniz elektrik enersini kendiniz üretebilecek, tüketiminizden fazlasını da elektrik dağıtım firmasına satabileceksiniz. 21 Temmuz 2011 günü Resmi Gazetede yayımlanan ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK· ile bu konudaki yasal alt yapı tamamlanmış oldu. 2010 nun Aralık ayının son haftasında mecliste kabul edilen Yenilebilir Enerji Kanunu kapsamında çıkartılan bu yönetmeliğe göre 500 kW altındaki Rüzgar Enerjisi ve Güneş Enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri ve ısı ve elektriği aynı anda üreten kojenerasyon sistemlerinin kurulumu ve işletime alınması için lisans işlemlerine gerek kalmamıştır.

Kurduğunuz sistemde üretilen enerjiyi öncelikle kendi tesisinizdeki yüklerde kullanacaksınız. Eğer ürettiğiniz elektrik enerjisi tükettiğinizden fazlaysa, fazlalık enerjiyi elektrik şebekesine vereceksiniz. Sistemde bulunacak çift yönlü sayaç şebekeye verdiğiniz ve şebekeden aldığınız enerji miktarlarını kWh cinsinden anlık olarak kaydedecek. Her fatura dönemi sonunda şebekeden aldığınız ve şebekeye verdiğiniz enerji miktarları karşılaştırılacak. Eğer şebekeye verdiğiniz enerji, şebekeden aldığınız enerjiden fazlaysa, fazlalık kısım için elektrik dağıtım şirketinize fatura kesip, bedeli tahsil edeceksiniz.

Böylece yaptığınız Rüzgar Enerjisi ya da Güneş Enerjisi yatırımı karşılığında para da kazanabileceksiniz. Eğer şebekeden aldığınız elektrik enerjisi miktarı, şebekeye verdiğinizden daha fazlaysa, aradaki fark kadar dağıtım firmasına bedel ödeyeceksiniz.

Mesela konutunuz enerji ihtiyacını karşılamak üzere çatısına 4kW gücünde bir Güneş Enerjisi sistemi kurdurabileceksiniz. Apartman ya da sitenizin ortak alanlarının enerji tüketimini karşılamak üzere istediğiniz güçte bir Güneş Enerjisi sistemine sahip olabilecek, bulunduğunuz noktadaki rüzgar potansiyeli yüksekse bu ihtiyacınızı bir Rüzgar Türbiniyle karşılayabileceksiniz. Eğer tükettiğinizden fazlasını üretebilirseniz her ay düzenli bir gelir elde edebileceksiniz.

Ofis, otel, fabrika, benzinlik, sulama pompası ve benzeri işletmelerinizde tükettiğiniz elektrik enerjisini de Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi ya da bunların her ikisiyle beraber üretebilirsiniz.

Peki bir Rüzgar Enerjisi ya da Güneş Enerjisi sistemine sahip olmak için neler yapılması gerekiyor, yasal prosedürler ve işlemler nelerdir? Yapmanız gerekenleri adım adım sıralamak gerekirse:

·         Yönetmelik ekindeki Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ile doğrudan ilgili dağıtım şirketine veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye başvurulur.

·         Dağıtım kuruluşu başvuruları takip eden ayın ilk 20 günü içinde toplu olarak değerlendirir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya yanlışlığın mahiyeti, başvuru sahibine bildirilir.

·         Dağıtım kuruluşu incelenen başvurulara ilişkin gerekçeli değerlendirme neticesini ve bağlantı noktası uygun bulunmayan başvurular için varsa alternatif bağlantı önerisini başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

·         Başvuru sahiplerinin bağlantı başvurusuna ilişkin dağıtım şirketince yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde, yönetmelikte istenilen belgeleri dağıtım şirketine eksiksiz sunması halinde dağıtım şirketi kendileriyle otuz gün içerisinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını imzalanır.

·         Başvuru sahipleri bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinde iki yıl, AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl içerisinde tesisleri tamamlamak zorundadır.

·         Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji verebilir. Bu tarih, ancak her bir takvim ayının ilk günü olur. Üreticinin sisteme enerji vermesi, geçici kabul tarihini takip eden ayın ilk gününden geriye bırakılamaz.

Bu işlem ve prosedürlerin hepsinde B-HET Mühendislik olarak hizmet vermekteyiz.

Bu süreç kapsamında, başvuruların yapılmasından, Rüzgar Enerjisi ve Güneş Enerjisi sistemlerinin projelerinin hazırlanmasına, montaj ve kurulumlarının yapılmasına, devreye alınmasına, işletme sorumluluğu ve teknik servis hizmetlerinin hepsinde teknik yeterlilik, tecrübe ve birikimimizi müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız.Uygulama Örnekleri

Bayilik Başvurusu

Bayilik koşulları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Sosyal Platformlar ile Bizi Takip Edin !