ESWL Cihazı sarf malzeme

ESWL cihazları şok dalgası elde ediliş şekline göre (piezo-elektrik, spark gap, elektromanyetik) veya taşın görüntülenme şekline göre (ultrasonografi, röntgen) farklılıklar gösterebilir.Taşa odaklanan şok dalgaları yüzeyde erozyon, taşın içinde taşa ait yapısal elemanları birbirinden ayıran gerilim dalgası oluştururlar ve böylece taş parçalanır. 

Şok dalgaları vücuda disk şeklinde bir araçla iletilir. Kulakların korunmasına gerek duyulmaz. Anestezi uygulaması gerekmemektedir. Birçok hastanede kullanılan gelişmiş taş kırma cihazı çocuk hastalarda bile güvenle kullanılabilmektedir. Günümüzde bu yöntemin kullanılması ile taş nedeniyle yapılan ameliyatlar % 90 - 95 azalmıştır.Uygulama Örnekleri

Bayilik Başvurusu

Bayilik koşulları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Sosyal Platformlar ile Bizi Takip Edin !